Bijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers

Op 30 januari 2020 organiseerden Groene Loper Zwolle en 4D (Stimuland) een ondersteuningsbijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven uit Noordwest-Overijssel. Wat was de opkomst groot! Maar liefst 67 deelnemers kregen advies over het aanleggen van bloemenweides, natuurvriendelijk tuinieren, fruitbomen en andere mooie groene plannen. Ook leerden zij hoe je financiering vindt voor je initiatief, hoe je projectplannen schrijft en hoe je er meer bewoners bij betrekt. Allemaal uitdagingen waar bewonersinitiatieven mee te maken hebben. Tussen de workshops door gingen deelnemers op spreekuur bij lokale groene experts. Zij vertelden alles over bijen, bomen, biologisch tuinieren en voedselbossen. Het was een hele waardevolle avond waar veel verbindingen werden gelegd. Een vruchtbare samenwerking tussen Groene Loper Zwolle en 4D (Stimuland), waarbij zij hun krachten en netwerk bundelden. 

Tijdens deze avond konden deelnemers de volgende workshops volgen:

Workshop 1: Natuurvriendelijke inrichting van je buurt
Hoe kun je met fruitbomen, bloemen en insectenhotels een mooie buurtplek maken waar iedereen zich thuis voelt? Erik de Kruijf van Landschap Overijssel en Froukje Idsardi van Bijenvereniging Zwolle beantwoorden al jouw vragen over het onderhoud en de aanplant, maar vertellen ook bijvoorbeeld over de soorten appels die je kunt kiezen, hoe je goede insectenhotels bouwt en welke planten er bij-vriendelijk zijn. Kortom, alle natuurvriendelijke dingen die je kunt doen om je buurt een paradijs te maken voor mens, plant en dier.
Download: Presentatie Natuurvriendelijke inrichting van je buurt

Workshop 2: Projectplannen en financiering voor mijn initiatief
Moeite met het vinden van financiering van jouw initiatief? Het vinden van financiering begint vaak met het schrijven van een goed projectplan. Karola Schröder (4D-makelaar) en Aletta Makken (Filantro Tante) leren je tijdens deze workshop in een sneltreinvaart hoe je een goed projectplan schrijft en welke wegen je vervolgens kunt bewandelen om geld te vinden voor jouw initiatief of vrijwilligersorganisatie.
Download: Presentatie Projectplannen en financiering voor mijn initiatief

Workshop 3: Aanleg en onderhoud van een bloemenweide
Ontwerper Huub Zoontjes (Bureau voor Tuin & Landschap) realiseerde samen met een aantal lokale groene vrijwilligersorganisaties een vlindertuin in Oldenzaal. De grootste uitdaging? Het meekrijgen van buurtbewoners. Na de aanplant kreeg Huub te horen ‘wat een zooitje!’ Maar inmiddels zijn alle buurtbewoners om! En terecht, want het is een prachtige weide met zo’n 60 soorten bloemen. Huub heeft veel kennis over het aanleggen en onderhouden van bloemenweides en leert jou er graag alles over!
Download: Presentatie Aanleg en onderhoud van een bloemenweide

Workshop 4: Betrekken van bewoners bij mijn initiatief
Hoe betrek je meer bewoners bij jouw initiatief? Vrijwilligers werven is een flinke uitdaging, maar ze op de juiste manier betrekken en behouden ook. Daarvoor moet je de vrijwilligers eigenlijk eerst leren kennen. Sommige bewoners zoeken vooral aansluiting en gezelligheid, anderen willen inhoudelijk of organisatorisch van meerwaarde zijn. Arjan Broer, sociaal makelaar bij HeelBreed, gaat in deze workshop met succesvolle initiatieven in gesprek om van hen te horen wat werkt.
Download: Uitwerking workshop Betrekken van bewoners bij mijn initiatief

Groene Loper Zwolle
Groene Loper Zwolle is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en heeft als missie bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van het groen en de mensen die daarbij wonen in en rond Zwolle. Gezamenlijk organiseren wij elk jaar meerdere publieksactiviteiten, zoals het Bloemenlint, Groene Burendag en een bomencampagne. Ook ondersteunen wij groene bewonersinitiatieven met bijvoorbeeld het vinden van financiën, het opstarten van het initiatief, rechtsvormen en kennis over ecologie en biodiversiteit. Meer informatie over Groene Loper Zwolle: www.groeneloperzwolle.nl of https://www.facebook.com/groeneloperzwolle/.

4D-aanpak
Lokale initiatieven in Overijssel krijgen een duwtje in de rug door de 4D-aanpak van Stimuland. In vijf gebieden geven regionale 4D-makelaars advies en ondersteuning. Daarnaast is er een open online netwerk www.samenvoorelkaar.nl om vragen te stellen en ervaringen te delen. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens van de 4D-makelaars op https://www.stimuland.nl/4d/.

Downloads:
Presentatie Natuurvriendelijke inrichting van je buurt
Presentatie Projectplannen en financiering voor mijn initiatief
Presentatie Aanleg en onderhoud van een bloemenweide
Uitwerking workshop Betrekken van bewoners bij mijn initiatief