Financiële steun via Groen en Doen

Groene vrijwilligers kunnen vanaf 1 oktober weer meedoen met Groen en Doen en een voucher aanvragen ter waarde van 1000 euro. Dit bedrag kan worden ingezet voor opleidingsactiviteiten naar keuze, voor het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk in het groen. Groen en Doen is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Vouchers zijn aan te vragen via www.groenendoen.nu

Groen en Doen laat zien hoe leuk het is om samen te werken aan groen en stimuleert vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Met name activiteiten die nieuwe vrijwilligers betrekken en/of nieuwe combinaties van groen en andere maatschappelijke doelstellingen beogen passen binnen de doelstelling. Via Groen en Doen onderstreept staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van EZ het belang van vrijwillige inzet, en de waarde van natuur midden in de samenleving. Dit zijn kernpunten van de Natuurvisie die in 2014 is uitgebracht. Uit eerdere ervaringen blijkt dat Groen en Doen heeft geleid tot veel nieuwe vrijwilligers, iets dat in deze ronde nog meer aandacht krijgt.

Vouchers aanvragen, hoe werkt het?
Vanaf 1 oktober kun je vouchers aanvragen voor opleidingsactiviteiten die vrijwilligerswerk in natuur en landschap ondersteunen. Vrijwilligers die een opleiding willen doen kunnen een voucher aanvragen om de opleiding en daaraan gerelateerde kosten te dekken. Dit jaar gaat het aanvragen via natuurlijke personen en moet je via DigiD inloggen om een voucher aan te vragen. Er is maximaal 1 voucher per persoon beschikbaar. Meer informatie over het aanvragen van de vouchers is te vinden op www.groenendoen.nu. Daarop zijn ook ervaringen, blogs en foto’s te vinden van eerdere ronden en, ter inspiratie, een overzicht van het aanbod aan kennis en opleidingen ten behoeve van groen vrijwilligerswerk.

Dit jaar zijn er 795 vouchers beschikbaar ter waarde van 1000 euro. De aanvraagperiode loopt uiterlijk tot en met 29 oktober.

Groen en Doen is een initiatief van EZ en Greenwish.