Regeling voor kleine natuurprojecten

Steeds meer mensen genieten van natuur in de provincie Overijssel en steeds vaker nemen zij zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Moestuinen worden aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom is er nu de Regeling kleine natuurprojecten. Deze regeling is van kracht van 1 januari t/m 31 december 2020 en voor zover het hiervoor beschikbare budget toereikend is.

Doel van deze regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur in de provincie Overijssel te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur in hun omgeving. Niet alleen verenigingen of stichtingen kunnen een aanvraag doen, maar ook groepen personen, bijvoorbeeld een buurt of wijk. De maximale bijdrage is 750 euro.

Klik hier voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het indienen van je plan.

Wil je ondersteuning bij de aanvraag? Neem dan contact op met het team van Groene Loper Zwolle, streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl, 038-4250993.