Resultaten na acht jaar Groene Loper in Zwolle

In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Zwolle stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Zwolle bestaat sinds 2015 en heeft sinds die tijd prachtige resultaten gehaald. Hieronder vind je een opsomming.

Groene Burendag
Groene Loper Zwolle ondersteunde buurtinitiatieven met hun financiële aanvraag (Oranje Fonds) om tijdens Burendag hun straat te vergroenen. Denk aan geveltuinen, boomperken, buurttuinen, insectenhotels of fruitbomen.

Aantal deelnemende initiatieven: 
• 2017: 27 buurtinitiatieven
• 2018: 40 buurtinitiatieven
• 2019: 46 buurtinitiatieven
• 2020: 59 buurtinitiatieven
• 2021: 41 buurtinitiatieven
• 2022: 73 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/burendag/

NLdoet:
Normaal kunnen alleen verenigingen en stichtingen een financiële aanvraag doen voor NLdoet. Door een samenwerking tussen Groene Loper Zwolle en Stichting Boosterz konden ook bewonersinitiatieven financiën krijgen voor het vergroenen van hun buurt.

Aantal deelnemende initiatieven:
• 2018: 28 buurtinitiatieven
• 2019: 27 buurtinitiatieven
• 2020: 33 buurtinitiatieven
• 2021: 64 buurtinitiatieven
• 2022: 51 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/nldoet/

Bloemenlint:
Om bijen en andere insecten een handje te helpen, organiseerde Groene Loper Zwolle het Bloemenlint. Buurtinitiatieven konden biologische inheemse bloemenzaden krijgen en zaaien op openbare plekken waar veel mensen ervan kunnen genieten.

Aantal deelnemende initiatieven:
• 2015: 35 buurtinitiatieven
• 2016: 31 buurtinitiatieven
• 2017: 37 buurtinitiatieven
• 2018: 43 buurtinitiatieven
• 2019: 77 buurtinitiatieven
• 2020: 125 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/doe-jij-ook-mee-met-het-bloemenlint/

Bloembollenactie:
Door grootschalige inkoop heeft de Groene Loper Zwolle een zeer aantrekkelijke aanbieding geregeld voor biologische bloembollen. De prijzen liggen minimaal 50% onder de winkelwaarde. De bloembollen zijn goed voor bijen en vlinders en geven in het vroege voorjaar veel kleur aan de straat.

Aantal deelnemende initiatieven:
• 2017: 20.000 bloembollen (27 buurtinitiatieven)
• 2018: 30.000 bloembollen (22 buurtinitiatieven)
• 2019: 30.000 bloembollen (18 buurtinitiatieven)
• 2020: 25.000 bloembollen (24 buurtinitiatieven)
• 2021: 40.000 bloembollen (26 buurtinitiatieven)
• 2022: 20.000 bloembollen (31 buurtinitiatieven)

Bomenactie:
Iedereen een boom! Dat is de ambitie van provincie Overijssel. In Zwolle deelden wij bomen uit aan bewonersinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties.

Cijfers:
• 110 bomen
• 26 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/110-extra-bomen-in-de-stad-dankzij-bomenactie-groene-loper-zwolle/

Struikenactie:
Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ gaf Groene Loper Zwolle struiken aan buurtbewoners. Dit zijn struiken waar zij vruchten van kunnen plukken en waar ook dieren als bijen, vlinder, vogels en vleermuizen van kunnen profiteren.

Cijfers:
• 1.700 struiken
• 2.500 m2
• 77 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/tientallen-bewonersinitiatieven-en-organisaties-uit-zwolle-planten-2-000-m2-aan-struiken-op-openbare-plekken/ 

Stoeptuinactie:
Iedereen kent wel de kale stukken stoep of boomperken in de wijk. Wat als dat nu eens gaat veranderen in een kleurig bloemenfestijn? Deze groene oases zorgen voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, bieden onderdak aan allerlei nuttige dieren en geven verkoeling tijdens hete zomerdagen. En niet onbelangrijk: de tuintjes vrolijken de hele buurt op! Groene Loper Zwolle gaf plantenpakketten aan geïnteresseerde buurtinitiatieven, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Cijfers:
• 222 plantenpakketten (1887 vaste planten)
• 112 buurtinitiatieven
Meer info: https://groeneloperzwolle.nl/stoeptuinactie/

Scholen en kinderopvang:
Naast buurtinitiatieven, doen ook scholen en kinderopvang mee aan de vergroeningsprojecten van Groene Loper Zwolle.

Bloemenlint:
• 2015: 21 scholen en kinderopvang
• 2016: 15 scholen en kinderopvang
• 2017: 16 scholen en kinderopvang
• 2018: 42 scholen en kinderopvang
• 2019: 36 scholen en kinderopvang
• 2020: 46 scholen en kinderopvang

Bloembollenactie:
• 2017: 84 scholen en kinderopvang
• 2018: 67 scholen en kinderopvang
• 2019: 27 scholen en kinderopvang
• 2020: 85 scholen en kinderopvang
• 2021: 64 scholen en kinderopvang
• 2022: 112 scholen en kinderopvang

Moestuinzadenactie:
• 2018: 68 scholen en kinderopvang
• 2019: 92 scholen en kinderopvang
• 2020: 70 scholen en kinderopvang
• 2021: 112 scholen en kinderopvang
• 2022: 82 scholen en kinderopvang

Community:
• Contactpersonenlijst: 652 contacten (bewonersinitiatieven, groene vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke organisaties en overheden uit Zwolle). Zij ontvangen mailingen met
uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten. Hier koppelen we ook groen nieuws van derden
aan.
• Facebook-pagina: 1.029 volgers. Hier promoten we onze eigen activiteiten, maar delen we ook
groen nieuws van anderen.

Overig:
• Lijst met subsidies en fondsen voor bewonersinitiatieven
• Eén op één ondersteuning (aanvragen financiën, schrijven projectplan, rechtsvormen,
buurtbewoners betrekken bij je initiatief, media-aandacht genereren en inhoudelijke kennis over
biodiversiteit. Bij hulpvragen over dit laatste thema verbinden wij buurtinitiatieven aan lokale
groene organisaties met veel expertise op dit onderwerp)

Externe financiën binnengehaald voor bewonersinitiatieven:


In 2022 heeft het kernteam van Groene Loper Zwolle 54.950 euro aan landelijke en provinciale
financiering naar buurtinitiatieven uit Zwolle gebracht om hun omgeving te vergroenen. Vanaf 2017
gaat dit om bijna 200.000 euro. Hier zijn wij super trots op!

Meer info: Erik de Kruif (Landschap Overijssel), Arjan Broer (HeelBreed) en Alma Streefkerk (Natuur
en Milieu Overijssel), info@groeneloperzwolle.nl, 038-425096