Voorwaarden struikenactie 2022

Enthousiast, en wil je zelf aan de slag in jouw buurt of bij jouw school, kinderopvang, zorginstelling, scouting, sportvereniging of andere maatschappelijke organisatie? Volg dan onderstaande stappen:

 • Ben je een bewonersinitiatief van meerdere bewoners en willen jullie struiken planten in de openbare ruimte? Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het planten, maar ook het onderhouden van de struiken.
 • Neem contact op met de wijkbeheerder van jouw wijk om te kijken of de locatie geschikt is.
 • Wanneer de wijkbeheerder akkoord is, wordt er een adoptiecontract opgesteld. In een adoptiecontract worden de afspraken vastgelegd tussen bewoners en de gemeente Zwolle over de inrichting en het onderhoud van het geadopteerde gebied.
 • Dit contract wordt door bewoners en wijkbeheerder ondertekend. De schop kan dan de grond in!

Wat is een geschikte locatie?

 • Struiken planten in de gemeentelijke hoofdgroenstructuur is helaas niet mogelijk; overige locaties in overleg met de wijkbeheerder van de gemeente.
 • Per locatie bekijken we of de beplanting voldoende ruimte heeft om te groeien en geen belemmering vormt voor verkeer of andere functies.
 • De beplanting zien wij graag op een plek waar het een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan een grasveld of een deel van de bestrating die als verkeersruimte overbodig is.
 • De struiken hebben ruimte nodig. Plant de struiken op minimaal één tot anderhalve meter van elkaar.

 

Voorwaarden en overige opmerkingen

 • Groene Loper Zwolle organiseert deze struikenactie in samenwerking met gemeente Zwolle en kwekerij Decohof. De struiken zijn opgegroeid zonder bestrijdingsmiddelen en hebben toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
 • Er is momenteel landelijk een grote vraag naar fruitstruiken. Wellicht kan daarom niet alle onderstaande pakketten geleverd worden. Hiervoor bij voorbaat onze excuses. In een pakket zitten echter altijd 6 struiken, waarvan minimaal 3 geschikt voor consumptie door de mens. De aalbes wordt geleverd als rode bes of als witte bes. Dit naar beschikbaarheid.
 • De aanplant is in principe op (semi-)openbare grond, dat wil zeggen op locaties die vanaf openbare weg zichtbaar zijn en bij voorkeur in eigendom van gemeente, verenigingen, scholen, kinderopvang, zorginstellingen of bij organisaties.
 • De aanvraag kan gedaan worden door buurtinitiatieven, scholen, (zorg-)instellingen, (sport-) verenigingen, scoutingterreinen, wijkboerderijen, speeltuinen en kerken. Deze campagne is in principe niet voor particuliere aanvragers, maar kan wel als vereniging van eigenaren VVE worden aangevraagd voor aanplant op gezamenlijke grond.
 • De aanplant kan niet worden gedaan in de Hoofdgroenstructuur, en bij uitzondering in de Wijkgroenstructuur na overleg. Op die plekken ligt de verantwoordelijkheid primair bij de gemeente. De aanplant vervangt geen (andere) ecologisch waardevolle beplanting, zoals bloemrijk gras, bollen, struiken.
 • De aanplant van bomen op gemeentegrond wordt niet toegestaan. Daar kunnen alleen de eerste drie struikenpakketten. Het laatste pakket “ringmus” kan alleen besteld worden door scholen, kinderopvang en door buurtinitiatieven en organisaties die eigen of gemeenschappelijke grond hebben.
 • De aanvraag voor aanplant op gemeentegrond moet vooraf overlegd worden met gemeente Zwolle. Overleg met de wijkbeheerder is noodzakelijk voordat de aanvraag ingediend wordt. De wijkbeheerder bepaalt of de beoogde plek geschikt is voor de aanplant of dat er gezocht moet worden naar een alternatief. De plantplek wordt (is) door de aanvrager (minimaal 3 mensen) geadopteerd.
 • Als aanvrager ben je op de hoogte van het noodzakelijk onderhoud. Via Groene Loper Zwolle ontvang je een onderhoudswijzer.
 • Als de aanplant op een schoolplein wordt gedaan, dan neem je tevens maatregelen om “kinderosie” te voorkomen. Dit kan een hekwerk zijn of palen met draad of planken.

 

Aanvraag en aanplant

 • Je kan als aanvrager gratis maximaal 5 pakketten reserveren (6 struiken per pakket).
 • Als je meer pakketten wilt dan zijn de kosten 20 euro per pakket. Dit kan je financieren via een aanvraag bij NLdoet (Oranjefonds). Je kunt op het aanvraagmoment voor NLdoet op 10 januari 2022 samen met Groene Loper Zwolle hiervoor een (financiële) aanvraag indienen. Via NLdoet kan je zo maximaal 17 extra pakketten financieren (totaal dus 22 pakketten met 6 struiken per pakket).
 • De aanvraag moet in verband met bestelling en verwerking gedaan worden voor 1 februari 2022 via onderstaand aanmeldformulier.
 • De uitleverdatum van de struiken is in maart. Mochten jullie de struiken niet direct gaan planten, dan zijn jullie zelf verantwoordelijk de struiken die niet in een container zitten (maar met losse wortels geleverd worden) tijdelijk op te kuilen.

 

Aanmelden

Als buurtinitiatief of maatschappelijke organisatie kun je gratis maximaal 5 struikenpakketten (30 struiken) aanvragen bij Groene Loper Zwolle. Aanmelden voor struiken kan tot 1 februari 2022 via dit aanmeldformulier.

Wil je advies over welk struikenpakket het meest geschikt is voor jouw locatie? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Erik de Kruif (Groene Loper Zwolle en Landschap Overijssel). Dit kan via erik.dekruif@landschapoverijssel.nl of 06 - 15 677 977.

Meer struikenpakketten aanvragen?

Wil jouw initiatief meer dan 5 struikenpakketten aanvragen? Dan is dit mogelijk met financiën van het Oranje Fonds voor NLdoet. Je kunt tot maximaal 350 euro aanvragen, ook als jouw initiatief geen rechtsvorm heeft.  Eén struikenpakket kost 20 euro. Je kunt van dit bedrag dus 17 extra pakketten aanschaffen, bovenop de 5 pakketten die je krijgt van Groene Loper Zwolle. In totaal kun je dan 22 struikenpakketten via ons aanvragen. Dit zijn bij elkaar maximaal 132 struiken. Best veel! Hier gaan de vleermuizen, sleedoornpages, wilde bijen en ringmussen veel profijt van hebben. Wil je van dit aanbod gebruik maken? Hiervoor kun je op 10 januari een digitale afspraak maken met het kernteam van Groene Loper Zwolle. Gebruik hiervoor dit aanmeldformulier (let op! Dit is een ander aanmeldformulier dan hierboven).

Deze struikenactie wordt mogelijk gemaakt door gemeente Zwolle en provincie Overijssel (Natuur voor Elkaar).