Over Groene Loper Zwolle

De Groene Loper Zwolle is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van het groen en de mensen die daarbij wonen in en rond Zwolle. Provincie Overijssel en gemeente Zwolle ondersteunen Groene Loper Zwolle.

Doelen Groene Loper:

  • Meer inwoners met diverse leefstijlen betrekken bij groene initiatieven
  • Verbinden en versterken bestaande initiatieven
  • Stimuleren van nieuwe initiatieven
  • Bevorderen van biodiversiteit in en rond de eigen leefomgeving

Kernteam

Het kernteam van Groene Loper Zwolle bestaat uit negen personen. Zij organiseren activiteiten voor een groot publiek (zoals het bloemenlint, NLdoet en Groene Burendag) en ondersteunen groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Denk hierbij aan het genereren van fondsen & subsidies, contact met de gemeente, beschikbare trainingen, communicatiemiddelen, rechtsvormen en verzekeringen. Dit doen zij door het organiseren van thema-avonden, maar ook door één op één ondersteuning.

Wil jij graag meehelpen en meedenken met nieuwe creatieve activiteiten? Stuur ons dan een berichtje via info@groeneloperzwolle.nl.

Coördinatie

De coördinatie van Groene Loper Zwolle is in handen van:
Alma Streefkerk (Natuur en Milieu Overijssel), streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl
Arjan Broer (HeelBreed), a.broer@heelbreed.nl
Erik de Kruif (Landschap Overijssel), Erik.deKruif@landschapoverijssel.nl