Over Groene Loper Zwolle

De Groene Loper Zwolle heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond de steden van Overijssel.
Het is de ambitie van de Groene Loper om een veel groter deel van de inwoners uit Overijssel te bereiken en hen te betrekken bij groene initiatieven. Zo verbetert de Groene Loper de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond de steden.

Doelen Groene Loper:

  • Meer inwoners met diverse leefstijlen betrekken bij groene initiatieven
  • Verbinden en versterken bestaande initiatieven
  • Stimuleren van nieuwe initiatieven
  • Bevorderen van biodiversiteit in en rond de eigen leefomgeving

Werkgroepen

Binnen Groene Loper Zwolle zijn twee werkgroepen actief waar bewonersinitiatieven en groene vrijwilligersorganisaties in deelnemen: werkgroep activiteiten en werkgroep ondersteuning:

Werkgroep Activiteiten: werkgroep activiteiten organiseert samen met tal van andere groene initiatieven activiteiten voor een groot publiek. Zo hebben zij in 2015 en 2016 het bloemenlinten de natuurwerkdag georganiseerd. In 2017 staat wederom het bloemenlint op het programma en er zijn plannen voor een expeditie, najaarsbloemenlint en de natuurwerkdag. Wil jij graag meehelpen en meedenken met nieuwe creatieve activiteiten? Stuur ons dan een berichtje via info@groeneloperzwolle.nl.

Werkgroep Ondersteuning: werkgroep ondersteuning helpt groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Denk hierbij aan fondsen & subsidies, contact met de gemeente, beschikbare trainingen, communicatiemiddelen, rechtsvormen en verzekeringen. Dit doen zij door het organiseren van thema-avonden, maar ook door één op één initiatieven met hulpvragen te ondersteunen. Werkgroep Ondersteuning wordt getrokken door Milieuraad Zwolle.

Coördinatie

De coördinatie van Groene Loper Zwolle is in handen van:
Alma Streefkerk (Natuur en Milieu Overijssel), streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl
Arjan Broer (HeelBreed), a.broer@heelbreed.nl
Krijn Korver (Krijn Korver Organisatieontwikkeling & advies), krijn@korveradvies.nl