tichting 4PK leert inwoners uit Zwolle biologisch moestuinieren

Door: Florian van Dijk (3ejaars stagiaire Hogeschool Van Hall Larenstein)

In 2015 hebben 15 bewonersinitiatieven budget gekregen vanuit Groene Loper Zwolle om hen een duwtje in de rug te geven en inwoners uit Zwolle te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Eén van deze initiatieven is Stichting 4PK.

Stichting 4PK heeft afgelopen jaar meerdere zaadteeltactiviteiten georganiseerd. Er zijn verschillende zaden op verschillende locaties verspreidt. De Groene Loper heeft Stichting 4PK budget gegeven voor de aankoop van het zaadteelt. In een korte periode hebben zij al veel bereikt:

1.     StadsakkersZ, de Tippe Stadshagen
Op de stadsakkersZ werkt Stichting 4PK samen met andere Zwollenaren, zoals Cor Zenhorst en Justine Rosenhart. Zij vermeerderen de zaden voor het opzetten van een pluktuin in de Aa landen. Ook realiseren ze hier biologische groenteleelt voor buurtbewoners en vermeerderen speciale bonenrassen, zoals Friese, Groningse en en een speciaal Zwols ras: De Zwolse paarse.

Op de tuin: o.a. Reade Krobbe, borlottibonen, Zwolse paarse, boterbonen, goudsbloem, phaecelia, venkel, bladrammanas.

2.     Vreugdehoeve, Zalkerveerweg Westenholte
Op de Vreugdehoeve werkt Stixhting 4PK samen met met Ger Fleuren, die daar een boerenmoestuin heeft.

Op de tuin: o.a. bieslook, eikenbladsla, stamsnijboon, wortels en lange radijsjes.

3.     Velt proeftuin Oldeneel, Kleine Veerweg, achter de Huppe
Deze leertuin op de biologische tuinen Oldeneel is een voorbeeldtuin waarop Stichting 4PK biologisch telen volgens een teeltwisseling die komt uit de VELT methode. Op deze tuin hebben ze  een geslaagde peulen-zaadteelt gerealiseerd.

Op de tuin: Zwolse peultjes, 2 soorten tuinbonen, paarse en molboon, veldsla, kervel en wilde lupine.

4.     Eemhoeve in de Aa landen.
Op de Eemhoeve werkt Stichting 4PK samen met de tuingroep aan vermeerdering van sla en andijvie en gaan ze winterrogge inzaaien als groenbemester. Ook richten zij een stuk in voor zaadteelt. Dit kunnen zij volgend jaar oogsten.

Op de tuin: o.a. andijvie, sla en winterrogge.

Betrekken van inwoners
Stichting 4PK merkt dat een steeds grotere groep mensen enorm enthousiast is om hun eigen biologische voedsel te telen, alleen weten zij vaak niet hoe zij dit op een succesvolle manier kunnen realiseren. Daarom heeft Stichting 4PK bewoners uit Zwolle geworven om mee te tuinieren, waarbij de nadruk op jonge ouders lag. De voorbeeldtuinen in Oldeneel kwamen hierbij goed van pas. Op deze manier leert Stichting 4PK hen hoe zij in eigen omgeving op een biologische manier voedsel kunnen verbouwen.