Doe mee met de natuurwerkdag

Op 7 november 2015 is het weer de jaarlijkse <span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://www.natuurwerkdag.nl/” target=”_blank”>natuurwerkdag</a></span>. Jong en oud werkt op deze dag samen in de natuur dichtbij huis (bijv. bij een groen buurtinitiatief). Dit jaar pakken we dit in Zwolle gezamenlijk op. Als je je opgeeft met je initiatief, kun je meeliften op lokale, regionale en landelijke publiciteit, kun je gereedschap lenen van Landschap Overijssel en kun je vanuit Groene Loper Zwolle een budget krijgen voor het ontvangst van deelnemers (catering e.d.). Mogelijke werkzaamheden: hagen snoeien, herfstonderhoud (bladeren en zwerfvuil verwijderen), padenonderhoud, aanleg egelverblijf, maken insectenhotel, wilgen knotten (en veel meer…). Jouw buurttuin wordt er mooier van en je houdt er (wellicht) nieuwe vrijwilligers aan over. In Zwolle doen al diverse locaties mee. Vooral Stadshagen is goed vertegenwoordigd. Ligt jouw buurttuin in een andere wijk? We horen graag van je.

Meer informatie en opgeven: Erik de Kruif, erik.dekruif@landschapoverijssel.nl of 0529-408406.