Een buurttuin. Ja toch! Niet dan?

Een handleiding voor het starten van een buurttuin

Eind juni 2012 hadden vijf mensen in Rotterdam Crooswijk het plan opgevat om een buurttuin te beginnen op een braakliggend stuk grond. Ze zaten aan tafel met een vel ruitjespapier waarop in grote lijnen een ontwerp hiervoor werd getekend. Op dat moment wisten ze nog niet datde RakAkker, zoals de buurttuin werd genoemd, in minder dan een jaar realiteit zou zijn. Ook wisten ze nog niet in welke ongewone situaties een buurttuin hen zou brengen. De kennis die deze vijf mensen hebben opgedaan met de RakAkker is verwerkt in een handleiding. Een boekje vol kennis, ervaringen en bouwstenen om samen een buurttuin te starten en hier zoveel mogelijk wijkbewoners bij te betrekken.  Je kunt deze handleiding hieronder downloaden!

Download: Handleiding Een buurttuin. Ja toch! Niet dan?