Een buurttuin. Ja toch! Niet dan?

Een buurttuin. Ja toch! Niet dan? Een handleiding voor het starten van een buurttuin Eind juni 2012 hadden vijf mensen in Rotterdam Crooswijk het plan opgevat om een buurttuin te beginnen op een braakliggend stuk grond. Ze zaten aan tafel met een vel ruitjespapier waarop in grote lijnen een ontwerp hiervoor werd getekend. Op dat…

Lees meer